Inschrijven voor de Opleiding Visuele muziek

Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum en Geboorteplaats:
Geslacht Man Vrouw
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer prive:
Mobiel:
E-mail adres:
Beroep en/of studie:
Uw Registernummer:
Welke betalingsmogelijkheden:             
(a.u.b. kiezen?)

 Betaling voor erkende tolk/leraar NGT/belangstellende (€ 950,= p.p)
Betaling voor student tolk /leraar NGT  (€ 600,= p.p.)

 
Machtigingskaart

Ondergetekende verleent hierbij eenmalige machtiging aan 1.2.Communicate om van zijn/haar ondergenoemde (giro) rekening bedragen af te schrijven wegens:

Bank of girorekening:

 
Hoe heeft u de weg naar
1.2.Communicate gevonden?:
 
Ik ga accoord met de leveringsvoorwaarden  Klik hier voor de leveringsvoorwaarden