Onze organisatie

Het bedrijf 1.2.Communicate is het expertisecentrum op het gebied van Nederlandse Gebarentaal, Nederlands met Gebaren, Tolken, Dovencultuur en Visuele Muziek.

We streven ernaar om de contacten tussen horenden en slechthorenden/doven te verbeteren en beide gemeenschappen gedeeltelijk te integreren.

Ook plotsdoven en doofblinden moeten zich thuis kunnen voelen in deze twee werelden.

Doelen

Als uitvoerders en/of adviseurs op het gebied van NGT hebben we de volgende doelen:

Visuele Muziek

Doven en slechthorenden de mogelijkheid bieden om ook van muziek te genieten. We vertalen muziektekst in Nederlandse Gebarentaal, waarbij veel aandacht uitgaat naar lichaamsbeweging, mimiek en emotie.

Media en cultuur

Bekendheid van dovencultuur verbeteren door middel van media en toneelvoorstellingen. Hierbij werken we samen met diverse opdrachtgevers op het gebied van cultuur en media.

Communicatie op maat

Kennis van Nederlandse Gebarentaal en Dovencultuur verbeteren. We maken lespakketten die op specifieke doelgroepen zijn afgestemd, in samenwerking met de opdrachtgevers.

Workshops

Bewustzijn op het gebied van Nederlandse Gebarentaal vergroten. We verzorgen allerlei workshops op het gebied van Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met Gebaren.

Poëzie in Nederlandse Gebarentaal

Bewustzijn op het gebied van poëzie in Nederlandse Gebarentaal vergroten. We verzorgen allerlei workshops en lezingen op het gebied van Nederlandse Gebarentaal

Tolk Nederlandse Gebarentaal

Het inschakelen van een tolk Nederlandse Gebarentaal voor diverse tolkopdrachten, die alles te maken heeft met doven, plotsdoven , doven en slechthorenden.

Dove tolk Gebarentaal (Relaytolk)

Het inschakelen van een Dove tolk Gebarentaal voor diverse tolkopdrachten, die alles te maken heeft met dove allochtonen, doven met een taalachterstand en internationale Gebarentaal.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar 1.2.Comminucate,
klik hier voor de contact gegevens.