Visuele Muziek

voor gebarentaalgebruikers

Een Liedje goed omzetten in Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands met Gebaren (NmG) kan best een uitdaging zijn. 

Doven hebben behoefte aan een volledig visueel beeld, dus willen ze muziektolken met een goede lichaamsbeweging,

mimiek, emotie en ritmegevoel. 

Interview met deelnemers: