top of page

Privacy Statement

Ons Privacy beleid

 

Uw veiligheid

Welke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen?

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

  

Uw persoonsgegevens

Toegang, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, in te zien en eventueel te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u dat doen via 'Members' op de website, of door contact met ons op te nemen op het onderstaande adres. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verwijderen, neem contact met ons op op via email admin@1-2-communicate.com  op ons adres of telefonisch.

De persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld NAW gegevens, bestelgegevens, betaalgegevens) behandelen wij strikt vertrouwelijk en worden alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst

  • om onze diensten en communicatie te verbeteren

 

Uw privacy

Wat bewaren wij op deze website, waarvoor?

Op deze site gebruiken we geen cookies, wij bewaren dus geen gegevens.

 

Contact opnemen

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, of u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen


- Per email: info@1-2-communicate.com
- Per brief: 1.2.Communicate, t.n.v. dhr T. Uittenbogert, de Pas 90, 6836 HM Arnhem


Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 09130466

bottom of page