Toegankelijkheid

Sinds januari 2017 is het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Beperking van kracht in Nederland.

In verschillende artikelen van dit verdrag staat dat informatie voor doven en slechthorenden toegankelijk moeten zijn in gebarentaal. 

Vertaling in de Nederlandse Gebarentaal (NGT)

​​

Het is erg belangrijk dat doven en slechthorenden zo veel mogelijk toegankelijkheid hebben tot allerlei informatie en dat NGT zichtbaar is voor niet-gebarentaligen.

 

Wij produceren in opdracht de vertaling van Nederlands naar NGT voor verschillende opdrachtgevers.

Wilt u een offerte aanvragen bij 1.2.Communicate of wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

 

Vraag dan direct online een offerte of informatie aan.

Presentaties

​​

 

Wij produceren in opdracht regelmatig lezingen en workshops op elk gebied van gebarentaal en dovencultuur.

Door middel van interactie met de zaal ontstaat een prettige sfeer waarin informatie over gebarentaal makkelijk toegankelijk wordt.

Dove tolk Gebarentaal

​​

 

 

Het inzetten van schakeltolken kan bijvoorbeeld bijdragen aan een betere communicatie tussen dove asielzoekers en justitie.

 

De dove tolk Gebarentaal heeft als moedertaal NGT en is daardoor van nature meer visueel ingesteld dan een horende tolk NGT. De dove tolk zal dan ook makkelijker kunnen communiceren met een dove allochtoon, ook al is die de NGT niet machtig. Hierdoor levert een dove tolk een waardevolle bijdrage aan de communicatie.

Klik hier voor meer informatie