top of page

Boek voorlezen

voor beginners

Voor deze workshop leer je hoe je op een spannende manier gebarenverhalen kan vertellen. Je oefent met je handen, je lichaam en je gezicht in een mooi ritme te bewegen. Dat doe je door je in te leven in elk verhaal.

Je laat met je handen zien hoe je loopt of eet. Met je gezicht laat je zien hoe hard je loopt of hoe je geniet van het eten. Via je ogen vertel je, met een beschrijving, hoe de omgeving of een dier eruit ziet. Alles druk je uit met je handen, je lichaam en je gezicht.

Ook oefen je met het wisselen van verschillende rollen. Je praat met een konijn. En het konijn met jou. Je laat met je mimiek zien tegen wie je praat.

Kortom: echt leerzaam!

Voor wie?

Deze workshop is geschikt voor mensen die de gebarentaal wel beheersen, en mensen die graag een boek in de Nederlandse Gebarentaal wil leren voorlezen aan hun dove/slechthorende kind. Ook voor (student) erkende tolk Nederlandse Gebarentaal, (student) erkende schrijftolken en ouders met hun dove/slechthorende kind!

Docent is Anka Uittenbogert (Gebarensteren Lissa Zeviar als stemtolk Nederlandse Gebarentaal. Ze heeft veel ervaring met het vertalen van de Nederlandse Gebarentaal in de gesproken Nederlands tijdens het voorlezen van een boek in NGT.

In deze workshop wordt er aandacht gegeven aan de leeftijden vanaf drie jaar tot acht jaar aan wie gebarenverhalen worden verteld.

In speciaal aandacht voor genoemde groepen wordt besteed aan:

 

  • hoe trek je een aandacht aan kleine kinderen tijdens het vertellen?

  • hoe maak je duidelijk hoe dieren/mensen of dingen eruit zien?

  • hoe zorg je dat genoemde kinderen naar jou blijven kijken door je spannend gebarenverhalen vertellen met het gebruik van je kijkgebaar, claissifiers, rolnemen en mimiek?

  • hoe geef je een gebarenrijmpje/liedje aan baby, peuter?

 

Aan het eind van de dag krijgen de cursisten een bewijs van deelname.

Voor meer informatie over lokatie, tijden, data en kosten of inschrijving kunt u een e-mail sturen naar 1.2.Communicate.

bottom of page