top of page

Boek voorlezen

voor gevorderden

Voor deze workshop leer je hoe je op een spannende manier gebarenverhalen kan vertellen.

 

Je oefent met je handen, je lichaam en je gezicht in een mooi ritme te bewegen.

Dat doe je door je in te leven in elk verhaal.

 

Voor wie?

Deze workshop is geschikt voor mensen die de gebarentaal wel beheersen, en mensen die graag een boek in de Nederlandse Gebarentaal wil leren voorlezen aan hun dove/slechthorende kind. Ook voor (student) erkende tolk Nederlandse Gebarentaal, (student) erkende schrijftolken en ouders met hun dove/slechthorende kind!

Docent is Anka Uittenbogert (Gebarenster) en Lissa Zeviar als stemtolk Nederlandse Gebarentaal. Ze heeft veel ervaring met het vertalen van de Nederlandse Gebarentaal in de gesproken Nederlands tijdens het voorlezen van een boek in NGT.

In deze workshop wordt er aandacht gegeven aan de leeftijden vanaf acht jaar tot twaalf jaar aan wie gebarenverhalen worden verteld.

 

In speciaal aandacht voor genoemde groepen wordt besteed aan:

 

  • hoe ‘spring’ je van verteller naar rolnemer, met mimiek (hoe je als rolnemer laat zien wie je bent, wat je doet, etc inclusief het gebruik van classifiers)?

  • hoe je een situatie gaat beschrijven voordat je gaat rolnemen (perspectief)? Oefenen met een beginsituatie en met het verbinden van de ene situatie naar de andere situatie

  • hoe je met het rolnemen gaat onderscheiden van meerdere figuren tijdens het vertellen?

  • hoe geef je een rap-gebarenrijmpje?

Voor meer informatie over lokatie, tijden, data en kosten of inschrijving kunt u een e-mail sturen naar 1.2.Communicate.

bottom of page